Aile Hukuku

AİLE HUKUKU

Eşinize ne dediğinize dikkat edin!

Konya’da yaşayan H.D. eşinin kendisine adıyla seslenmek yerine “hişşt,heyy” gibi nidalarla seslenmesi nedeniyle boşanma davası açtı. Dava sonucu boşanmaya hükmedildi ancak manevi tazminat istemi reddedildi. Temyiz incelemesine giden davaya bakan Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, kocanın kaba davranışının eşin kişilik hakkına saldırı oluşturduğunu belirterek kadın yararına manevi tazminata hükmedilmesi gerektiği sonucuna vardı ve davayı bozdu.

Yargıtay 2.HD E. 2016/23990 K. 2018/9794

 

Eşinizden gizli kredi çekmeyin!

Edremit 3.Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme kocanın eşinden gizli kredi çekmesi sebebiyle boşanma kararı verdi ve bu hareketi güven sarsıcı bularak kadın lehine manevi tazminata hükmetti. Kararı kocanın temyiz etmesi sonrası Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, tanık beyanlarının duyuma dayalı olması ve boşanmaya sebep olayda kadının kişilik hakkına saldırı olmaması sebebiyle manevi tazminata hükmedilemeyeceğini belirterek davayı bozdu.

Yargıtay 2.HD Başkanı Ömer Uğur GENÇCAN ‘’Eşinden gizli “KREDİ ÇEKMEK” güven sarsıcı davranış olmakla boşanma sebebidir’’ başlığıyla 25.04.2018 günlü kararı paylaştı ve karara ilişkin kriterleri ortaya koydu;

1- Ekonomik sadakat, eşlerin birbirinden “HABERSİZ BORÇLANMA” yapmamasını gerektirir.
2- Çekilen kredi, güveni sarsacak ölçüde “ÖNEMLİ MİKTARDA” olmalıdır
3- Evlilik, olanı biteni BİLME HAKKINI içerir, gizli kapaklı işleri değil…

Yargıtay 2.HD E. 2016/16861 K. 2018/5575

 

Eşin rızası gerekmiyor!

Türk Borçlar Kanunu’nda yapılan son değişiklikle eşin rızası olmaksızın diğer eşin kefil olma imkânı yoktur. Bir süredir konunun benzerliği dolayısıyla çek, bono ve kambiyo senetlerinde de eşin rızasının gerekip gerekmediği konusunda Yargıtay hukuk daireleri arasında görüş ayrılıkları sonucu farklı kararlar alınmaktaydı. Bu duruma son vermek için toplanan Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu, adı sayılan senetleri imzalayanın eşinin rızasının gerekmediğine hükmetti.  

İBBGK. E. 2017/4 K. 2018/5