marmara üniversitesi hukuk fakültesi mezunları ve hukuk araştırmaları derneği

Aylık Hukuk Bülteni

güncel

Makaleler

Rekabet Hukuku Bülteni

İDARİ PARA CEZASI ALT SINIRININ YÜKSELTİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYINLANDI Rekabet Kurumu tarafından düzenlenen 2020/1 No.’lu Tebliğ’de, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş olan idari…

İdare Hukuku Bülteni

Kamu İhale Kanunu’nda Belirtilen Eşik Değerler Değişti Kamu İhale Kurumu tarafından yayınlanan tebliğde, KİKn.’nda bellirtilen eşik değerler, 2019 Yİ-ÜFE oranında değiştirilmiştir. Buna göre ihalelerdeki eşik değerler, %7,36 oranında arttırılarak güncellenmiştir.…

Gayrimenkul Hukuku Bülteni

01.01.2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve Tapu Kanunu’nda yapılan değişiklikle birlikte taşınmaz mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmelerde, tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunmaları hâlinde, taraf iradeleri resmî görevliler…

Anayasa Hukuku Bülteni

   Zeynep Aydın-Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencisi      Wikipedia İsimli İnternet Sitesine Erişimin Engellenmesinin İfade Özgürlüğünü İhlali    Başvurucular, Wikipedia’nın içeriğinin ifade ve basın özgürlükleri kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini, sitenin tamamına erişimin engellenmesinin demokratik…

İş Hukuku Bülteni

İŞÇİ İSTİFA ETSE DAHİ YILLIK İZİN ÜCRETİNİ ALABİLİR! Yargıtay 22. Hukuk Dairesinin verdiği karara göre işçinin yıllık izin hakkının ücrete dönüşmesi için iş sözleşmesinin sona ermiş olması zorunludur. Ayrıca istifa…

Enerji Hukuku Bülteni

KARAR TR : 23/12/2019 Söz konusu olaydaki uyuşmazlık EPDK kararları uyarınca tarife yoluyla tahsil edilemeyen yatırım tutarının davalı Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’den (TEDAŞ) tazmin yoluyla tahsiline karar verilmesi istemiyle açılan…

Bilişim Hukuku Bülteni

AVRUPA PARLAMENTOSUNDA ROBOTLARIN ELEKTRONİK KİŞİLİĞİ TARTIŞMASI Parlamento robotlara elektronik kişiliğin verilmesini fikir olarak paylaşmış durumda. Avrupa Parlamentosu Hukuki İşler Komitesi Başkan Yardımcısı Mady Delvaux robotları kişi olarak tanımanın iyi bir…

Banka ve Finans Hukuku Bülteni

Takasbank’a Teminat Yönetimi Hizmeti Yetkisi Verildi Menkul kıymetlerin takası ve saklanması faaliyetlerinde bulunan Takasbank A.Ş. ye “Teminat yönetimi hizmeti” yetkisi de verildi. Bilindiği üzere artık yalnızca çipli kartlarla veya nakit…

KVKK Bülteni

KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ HACKLENDİ Veri sorumlusu sıfatını haiz olan Küçükçekmece Belediyesi tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na gönderilen 13.12.2019 tarihli yazıda özetle; İhlalin Küçükçekmece Belediyesi’nin SMS hizmeti aldığı yüklenici firmanın web ara…

Ticaret Hukuku Bülteni

MAL VE HİZMET TEDARİKİNDE GEÇ ÖDEMELERDE UYGULANACAK TEMERRÜT FAİZ ORANI VE ALACAĞIN TAHSİLİ MASRAFLARI İÇİN TALEP  EDİLEBİLECEK ASGARİ GİDERİN TUTARINA İLİŞKİN KARAR Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere…